top of page
Estate Exterior

Innblåsing av isolasjon

Fremgangsmåte og isolasjonstyper

Kaldtloft

Ved etterisolering av eldre bygg/hus med kaldt loft er det mest fordelaktig og enklest å etterisolere bjelkelaget på loftet. Her varmetapet til vanlig er størst.

Det er også mulig å fylle ny isolasjon på den gamle.

Isolering av tak

Her kan vi komme å fylle isolasjon etter at tømrer har montert dampbrems/dampsperre og utlektet taket klart.

Isolering av etasjeskiller

Vi kan isolere etasjeskiller hvis ferdig gulv ikke er lagt eller himlingen ikke montert.

Isolering av yttervegg

Isolering av yttervegg er mest aktuelt hvis vegger skal påfores/oppgraderes eller fylle i nye bygg. Vi kan også fylle i eldre bygg med eksisterende kledning, men her må det en grundig befaring til verks med mulig termografering.


Isolasjonstyper

- Celluloseisolasjon: Celluloseisolasjon er et gjenvinningsprodukt som inneholder 90 % resirkulert avispapir og produseres ved bruk av grønn og fornybar energi.  Isolasjonsmaterialet har et negativt karbonfotavtrykk fra vugge til grav og en meget lav GWP (Global Warming Potential)

https://www.cbinorge.no/celluloseisolasjon

- Superglass: Superglass er mineralull av glass. Fylles på akkurat samme måte som celluloseisolasjon, men har noe mindre vekt. 

https://www.superglass.co.uk/about-us/sustainable-insulation/


bottom of page